VTV3 CÀ PHÊ SÁNG: BÀN VỀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÔNG

 

Cafe sáng VTV3 8 7 2014: Nếu người làm việc hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý các nguồn lực, hiểu rằng nỗ lực tiết kiệm của họ sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh và cao hơn là cải thiện cả tình hình sử dụng tài nguyên, họ sẽ làm một cách tự nguyện. Đó là cách tốt nhất.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEqdi4pxznY&feature=youtu.be

 

Video clip khác
Thương hiệu Việt
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ