Tâm sự nghề PR

Tâm sự nghề PR

 Thường ngheBọn làm trong ngành PR cũng là dạng Ăn vóc học hay, không muốn mang tiếng Ăn bám, Ăn không ngồi rồi nên phải làm nghề Ăn cơm chúa, múa ...
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ