THẾ NÀO LÀ 1 CV TỐT?

THẾ NÀO LÀ 1 CV TỐT?

Nếu bạn nghĩ rằng trang facebook của mình chỉ đơn giản là một nhật ký ghi lại các sự kiện, cảm xúc hàng ngày, thì với một số nhà tuyển dụng, facebook ...
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ